Joel-Evert kuu­luu vara­poo­liin oman työnsä ohella

ICT-asian­tun­tija Joel-Evert Liuk­ko­nen aloitti Mei­talla 2021 Etä- ja lähi­tuen tii­missä. Hänen nimik­keensä on pysy­nyt samana, vaikka tiimi ja teh­tä­vä­kuva ovat vaih­tu­neet vuonna 2024.

Kuun­tele videolta, mitä kaik­kea Joel-Ever­tin työ­teh­tä­vät ovat pitä­neet sisäl­lään. Entä mil­lai­sia teh­tä­viä hän tekee nykyi­sen roo­linsa ohella?