Susanna on eden­nyt asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä pääl­lik­kö­roo­liin

Hen­ki­lös­tön kehit­tä­mis­pääl­likkö Susanna Mäki­nie­melä on työs­ken­nel­lyt Mei­talla vuo­desta 2019 läh­tien. Hän on teh­nyt töitä HR-tii­missä, ensin HR-asian­tun­ti­jana ja nyt hen­ki­lös­tön kehit­tä­mis­pääl­lik­könä.

Katso videolta, miten Susanna on kehit­tä­nyt osaa­mis­taan työn ohessa ja mitä hyö­tyä opin­noista on ollut. Entä mikä hänen mie­les­tään on Mei­talla parasta?