Palvelut

Talouspalvelut

Tuotamme taloushallinnon palvelut moderneilla järjestelmillä ja vahvalla ammattitaidolla oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Hoidamme taloushallinnon rutiinit asiakkaittemme puolesta ja tuotamme raportointia päätöksenteon tueksi. Palveluihimme lukeutuu laajasti taloushallinnon kokonaisuus;

- Kirjanpito ja tilinpäätökset

- Ostolaskujen kierrätys ja hyväksyntä sekä ostoreskontrapalvelut

- Myyntilaskutus sekä myyntireskontrapalvelut

- Maksuliikennepalvelut sekä

- Budjetointi-, raportointi ja suunnittelupalvelut.

- Palkanlaskenta sekä HR-palvelut

Kirjanpitopalvelut

Hoidamme asiakkaidemme kirjanpidon, käyttöomaisuuden hallinnan, tilinpäätökset, kausitilitykset- ja ilmoitukset sekä tuotamme talouden vastuuhenkilöiden tarpeisiin kirjanpidon perusraportit. Tuotamme asiakkaillemme projektikirjanpitoa esimerkiksi        EU-hankkeita varten ja annamme kirjanpitoon ja ALV-kysymyksiin liittyvää neuvontaa.

Ostolaskujen käsittely

Huolehdimme asiakkaan ostolaskuprosessista kokonaisvaltaisesti. Vastaanotamme asiakkaan ostolaskut, lähetämme sähköisesti kiertoon, valvomme kiertoa ja siirrämme laskut maksuun. Tarvittaessa toimimme myös asiakkaan apuna myös laskujen tiliöinnissä, jolloin asiakkaan tehtäväksi jää laskun asianmukainen tarkastus ja hyväksyntä. Hoidamme asiakkaan ostoreskontran ja ylläpidämme toimittajarekisteriä. Kehittämällä automaatiota nopeutamme ja tehostamme asiakkaiden laskujen käsittelyä.

Laskutus- ja myyntireskontrapalvelut

Tarjoamme kokonaisvaltaista laskutuspalvelua aina perintään asti. Tuotamme toimialakohtaista myyntilaskutusta muodostamalla laskutusaineiston lähdejärjestelmästä, liittymien kautta tai yleislaskutuksena.

Maksuliikennepalvelut

Asiakkaidemme valtuuttamana hoidamme kokonaisvaltaisesti maksuliikenteen prosessit, siihen liittyvät tiliöinnit, siirrot, maksujen kuittaukset ja suoritusten kohdennukset reskontriin.

Taloussuunnittelu ja RAE –palvelut

Tuotamme taloushallinnon raportointi, analytiikka ja ennustepalveluita ja yhdistämme talousdataa eri tietolähteisiin. Lisäksi tarjoamme palveluita kassanhallintaan ja rahoitussuunnitteluun ja budjetointiin.

Palkkahallinto

Toteutamme asiakkaillemme erilaisten työehtosopimusten mukaisen palkanlaskennan, sivukulujen maksatuksen ja palvelussuhdetietojen hallinnan sekä teemme viranomaisilmoitukset. Annamme esimiehille työsuhdeneuvontaa, palvelemme palkansaajia asiakaspalvelussamme ja tuotamme palkkahallintoon liittyvää raportointia.

Henkilöstöhallinnon muut palvelut

Tuotamme henkilöstöhallintoa tukevia palveluita, esimerkiksi henkilöstöraportointia, matkalaskupalveluita, eläkeasiamiespalvelua sekä pääkäyttäjäpalveluita erilaisiin hr-järjestelmiin, mm työvuorosuunnittelu, työajanseuranta ja henkilöstön kehittäminen.